China Dramas and Web Dramas

This is a new page that we are writing so we have not finished consolidating the China dramas we watched and most reviews are not out yet. Will try to finish adding, compiling and writing as soon as possible (depends on our schedule). Thank you very much for your patience and your support. — Lucky JM and Joyous JY

Dramas that I have dropped: The Romance of Hua Rong一夜新娘 (2019), Flavour It’s You看見味道的你 (2019), Hot-Blooded Youth热血少年 (2019), My Robot Boyfriend我的机器人男友 (2019), A Little Thing Called First Love初恋那件小事 (2019), Soft Memory别碰我心底的小柔软 (2019), Love Better Than Immortality天雷一部之春花秋月 (2019), Chasing Ball追球 (2019), My Mowgli Boy我的莫格利男孩 (2019), Walk Into Your Memory走进你的记忆 (2019), Prodigy Healer青囊传 (2019), Emperors & Me众王驾到 (2019), I’m So Pretty玛丽学园 (2019), I Hear You最动听的事 (2019), Mr. Swimmer游泳先生 (2018), The Story of Souls from Endless Books炮灰攻略 (2018), Flipped喜欢你时风好甜 (2018), Pretty Man国民老公 (2018), My Mr. Mermaid浪花一朵朵 (2017), Rush to the Dead Summer夏至未至 (2017), Novoland: The Castle in the Sky九州·天空城 (2016)

Chef Hua 人间烟火花小厨 (2020)

Cast: Tang Min as Hua Xiao Mai, Yang Kai Cheng as Meng Yu Huai, Siqin Gao Li as Hua Er Mai, Liu Chan, Jung Tai He

Episodes: 36

Recommendation: 6/10

Review:

Hua Xiao Mai met Meng Yu Huai when Meng Yu Huai caught her grilling food in the forest. That was when both of them started to like each other (if I am not wrong). The reason why Hua Xiao Mai grills food in the forest to eat is because Hua Xiao Mai does not like her sister’s horrible cooking and also her sister does not let her cook at home as her sister cherishes her a lot and does not let her do any household chores. Eventually, Hua Xiao Mai decided to cook at home as she really wants to cook and did not want to eat her sister’s cooking anymore. She told her sister that she wants to be able to do something for her sister and brother-in-law and she wants to cook for them. She let them taste the food she make and her sister decided to let her cook from then on. As she cooks really nice and many guests, including Meng Yu Huai, who came to the house said that her cooking was amazing, she decided to open a noodle stall with the encouragement of Meng Yu Huai. Eventually, she managed to open a restaurant and a even bigger restaurant with the help of Meng Yu Huai, which she married to.

The Sweet Girl 小女上房揭瓦 (2020)

Cast: Kris Sun as Luo Yin Ran, Jin Wen Xin as Mi Jiu Er / Lu Yi Ling, Fan Xiao Dong
Pei Zhuo, Hou Dong as Su Yi, Lyan Zhang as Qiao Yuyan

Episodes: 24

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

   

Love The Way You Are 身为一个胖子 (2019)

Cast: Judy Qi as Zhen Yuan Yuan / Eva, Derek Chang as Ruan Dong Shen, Ma Meng Wei as Luo Yi Ren, Qiu Bai Hao as Xiao Nan, Zhang Hao Jin as Rebecca, Xiao Ran as Ni Hao

Episodes: 24

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

 

Sweet Tai Chi 淑女飘飘拳 (2019)

Cast: Bi Wen Jun as Wei Chu, Sun Qian as Feng Piao Piao, Jia Zheng Yu as Bai Hai Yang, Ding Ze Ren as Chen Bing, Krystal Zhang as Xiao Xiao

Episodes: 24

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

Mountains and Ocean 你是我眼中的山川和海洋 (2019)

Cast: Huang Sheng Chi as Ye Lin, Sabrina Zhuang as Xia Rui Ning, Fan Zhi Xin as Ye Miao, Ma Xin Yu as Chen Zhen

Episodes: 24

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

Arsenal Military Academy 烈火军校 (2019)

Cast: Bai Lu as Xie Xiang / Xie Liang Chen, Xu Kai as Gu Yan Zhen, Toby Lee as Shen Jun Shan, Wu Jia Yi as Qu Man Ting, Liu Si Bo as Huang Song, Wang Yi Zhe as Ji Jin,
A-Moon Meng as Zhu Yan Lin, Hong Yao as Shen Ting Bai, Zhang Xin as Tan Xiao Jun, An Yue Xi as An Wen, Liu Run Nan as Li Wen Zhong, Fei Li Qi as Xiao Tao

Episodes: 48

Recommendation: 8/10 for Lucky JM

Review: Creaming Soon

 

To Get Her 惹不起的殿下大人 (2019)

Cast:

Episodes: Ongoing

Recommendation: Put aside, may pick it up

Review: Creaming Soon

Rules of Zoovenia 不可思议的晴朗 (2019)

Cast: Pan You Cheng as Bi Zhan Lang, Zhao Zhao Yi as He Xiao Qing, Estelle Chen as Dong Xin, Luo Zheng as Bi Xi Wen, Wang Xu Dong as Dong Fang Yu, Xiang Han Zhi

Episodes: 24

Recommendation: Dropped

Review: Creaming Soon

Gank Your Heart 陪你到世界之巅 (2019)

Cast:

Episodes: 35

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

The Love by Hypnotic 明月照我心 (2019)

Cast: Alen Fang as Li Qian, Ling Mei Shi as Li Ming Yue/Ai Mai La, Leo Dong as Si Kong Zhen,
Zhang Bo Han as Li Xun, Zhou Zi Xin as Qiao Hui Xin, Liao Hui Jia as Princess Kang Le, Adson Liao as Di Wu Cheng, Marcus Zhang as Kai Er Bi

Episodes: 36

Recommendation: Dropped

Review: Creaming Soon

 

All I Want for Love is You 满满喜欢你 (2019) 

Cast:

Episodes: 32

Recommendation: Dropped

Review: Creaming Soon

Meet in Gourmet Food 食分喜欢你 (2019) 

Cast:

Episodes: 20

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

My Girlfriend is An Alien 外星女生柴小七 (2019)

Cast: Wan Peng as Cai Xiao Qi, Hsu Thassapak as Fang Leng

Episodes: 28

Recommendation: 6/10 Dropped

Review: Still watching so not creaming yet.

Unique Lady 绝世千金 (2019)

Cast: Simon Gong as Zhong Wu Mei, Zheng Qiu Hong as Lin Luo Jing, Yu Kai Ning as Jiang Xuan Yu, Alen Fang as Liu Xiu Wen, Li Hao as Hua Ying Chi, Yi Sha as Xi Que

Episodes: 24

Recommendation: 9/10

Review: Creaming Soon

Fall in Love 当她恋爱时 (2019)

Cast: Camille Hua as Feng Ping, Richards Wang as Tang Jia Nan

Episodes: 30

Recommendation: 8/10

Review: Creaming Soon

My Amazing Boyfriend 2 我的奇妙男友2之恋恋不忘 (2019) 

Cast: Mike Angelo as Xue Ling Qiao, Yu Esther/Yu Shu Xin as Tian Jing Zhi, Chen Lu Yuan as Xue Chang An, Li Ge Yang as Yun Zhen, Tian Yi Tong as Ye Mei Xiao, Fingal Fu as Li Yan Zhi, Aro Yang as Feng Dong Dong / Feng Re Re, Yang Zhi Ying as Bai Lu, Miles Wei as Dr. Jiang/Jiang Yi Heng

Episodes: 38

Plot: Season 2 follows Season 1 which ends at Xue Ling Qiao and Tian Jing Zhi breaking up and Tian Jing Zhi getting pregnant with Xue Ling Qiao’s child. The child is not totally human causing Jing Zhi to have sleeping disorder and also the need to eat a lot to support the child’s growth. After knowing about it, Xue Ling Qiao moves in next door to protect her and the relationship between them continues. Yun Zhen is also not totally human and starts pursuing Jing Zhi after knowing that Jing Zhi can give birth to a mutant’s child but for unknown reason, Mei Xiao clings onto him and refuses to break up with him after dating him in the past.

Click here for the full review.

The brightest star in the sky 夜空中最闪亮的星 (2019)

Cast: Z.Tao as Zheng Bo Xun, Janice Wu as Yang Zhen Zhen

Episodes: 44

Recommendation: 8/10

Review: Creaming Soon.

I Hear You 最动听的事 (2019)

Cast: Riley Wang as Ye Shu Wei, Zhao Lu Si as Bei Er Duo, Yuan Hao as Yu Sheng, Gratitude Dai as Tang Li

Episodes:

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

Just an Encore 8分钟的温暖 (2019)

Cast: Ding Yu Xi as He Xin Liang, Jiang Zhuo Jun as Yan Ze, Chen Xun as Ji Xiao, Zhu Dan Ni as Gu Xi Ye

Episodes: 31

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

Long for You 我与你的光年距离 2  (2018-2019)

Cast: Riley Wang/Wang Yi Lun as Ye Gu, Xu Xiao Nuo as Xia Xi, Zhang Bai Jia as Yao Xin, Wan Yan Luo Rong as Xia Yi Chen, Zhao Huan Ran as Gu Ning, Zhen Shu Huan as Xiao You

Episodes: 24

Recommendation: 7/10, 8/10 for fantasy

Zoom into characters: Zi Huan becomes a time messenger, named Ye Gu, after making a deal with heaven. Xia Xi comes from Jing Dynasty and lands in modern times without her memory. Ye Gu’s butler, Gu Ning, serves Ye Gu. He helps Ye Gu clean his house and assists him in missions when needed. He likes a promoter at a home shopping channel and supports the products she promotes and later pursues her. Yao Xin is a person who cant die but has no supernatural power. Yi Chen knocked Xia Xi down while riding his motorcycle and later becomes her adoptive brother. Xiao You’s dream is to host television programmes and she works one step at a time towards her dream. She is Xia Xi’s good friend.

Click here for the full review.

About Is Love 大约是爱  (2018)

Cast: Yan Xi as Wei Qing, Xu Xiao Nuo as Zhou Shi, Li Xin Bo as Bi Qiu Jing, Hu Wen Zhe as Li Ming Cheng, Cai Yi Jia as Ning Fei, Yang Xin Ying as Lin Fei Fei

Episodes: 30

Review: Creaming soon. Scanned through because of character Ning Fei.

My Classmate from Far Far Away 同学两亿岁 (2018)

Cast: Zhu Zhi Ling as Yi Hai Lan, Teresa Li as Xuan Mo / Ah Bu Duo Rui, Ariel Liang as Tian Jing Jing, Chang Long as Lu Yu Chen, Du Shuang Yu as Ai Erge

Episodes: 24

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

 

Oh! My Emperor Season 1&2 哦!我的皇帝陛下  (2018)

Cast: Zhao Lusi as Luo Fei Fei, Jason Koo as Bei Tang Yi and Jia Cheng, Xiao Zhan as Bei Tang Mo Ran, Wu Jia Cheng as Bei Tang Tang, Song Nan Xi as Xi Yu Ran and X9 members

Episodes: 21 for Each

Recommendation: 9/10

Review: Creaming Soon

Accidentally in Love 惹上冷殿下  (2018)

Cast: Guo Jun Chen as Si Tu Feng, Sun Yi Ning as Chen Qing Qing, Ma Li as Gu Nan Xi

Episodes: 30

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

Ashes of Love 香蜜沉沉烬如霜  (2018)

Cast: Yang Zi as Jinmi, Deng Lun as Xufeng, Luo Yunxi as Runyu, Wang Yifei as Suihe, Xia Zhiyuan as Danzhu, Liao Jingfeng as Yanyou, Zhang Junran as Lord Liaoyuan, Chen Yuqi as Liuying, Zou Tingwei as Muci

Episodes: 63

Review:

In ancient times, the Flower Goddess passes away after giving birth to a daughter named Jinmi. She has a premonition that her daughter will suffer a great love trial that would cause her destruction. In order to prevent her daughter from ending up like herself, she gives her daughter the Unfeeling Pill. This magical pill prevents Jinmi from feeling and expressing romantic love. The Flower Goddess ordered her subordinates to keep the girl’s birth story a secret and to imprison her within the Water Barrier for 10,000 years, hoping that Jinmi will be able to avoid the love trial. Jinmi grows up as a Grape Spirit. However, it seems like fate cannot be avoided when injured Xufeng, Heavenly Emperor’s second son, accidentally drops into Flower Realm’s Water Barrier. Will they be able to overcome the love trial and prevent their love from becoming tragic?

Click here for the full review.

Sweet Dreams 一千零一夜 (2018)

Cast: Deng Lun as Bo Hai, Dilraba Dilmurat as Ling Ling Qi, Zhang Haowei as Chen Mo, Zhu Xudan as Zhou Xin Yan, Chen Yilong as Mo Nan, Wang Ruizi as
Lu Bao Ni

Episodes: 48

Recommendation: 9/10

Review:

Ling Ling Qi becomes a fangirl of Bo Hai after receiving a bouquet of flowers and an encouragement note from him during her break-up with her boyfriend. She fantasises about him and even puts his poster on her room’s wall. Both of them happen to end up wearing sleep bands which aim to promote better quality sleep. Due to the sleep bands malfunctioning, Ling Ling Qi is able to enter Bo Hai’s dreams when both of them are asleep and wearing the bands. After several attempts, Ling Ling Qi finally manages to get into Flowerplus. However, Bo Hai isnt like what she imagines. The relationship between Bo Hai and Ling Ling Qi develops in the dreams and in real life.

Click here for the full review.

Unexpected 来到你的世界 (2018)

Cast: Austin Lin 林柏宏 as He Jie, Li Hao Fei 李浩菲 as Lu Zi Xing, Huang Jun Jie 黄俊捷 as Gong Cheng, Huang U.Lin 黄一琳 as Pei En Cai, 张津铭 as Su Zi Xun, 王迩忆璇 as Bai Lian

Episodes: 23

Recommendation: 9/10

Review:

He Jie is a comic artist and he wrote a comic that became very famous. His comic depicts how Gong Chen and Pei En Cai get together with the help of Lu Zi Xing, the evil supporting character, who always uses all odds to win Gong Chen’s heart. At the end of the comic, Lu Zi Xing ended up committing suicide and Gong Chen and Pei En Cai live happily ever after.

Summary of characters in He Jie’s comic: Gong Chen is a very rich man in the comic and He Jie drew him a very beautiful and large kingdom. He Jie drew that kingdom because he really liked it. Pei En Cai is also a rich family’s daughter, which is the lead in the comic. As for Lu Zi Xing, she is a poor girl who has many obstacles in life but she always do evil things.

After some years (if I am not wrong), his company asked him to write another series for the comic. However, He Jie could not think of a storyline for his new comic. He was very angry that he was replaced by another comic artist to write the other series of his comic and got into a car accident. He hit onto the banner with Lu Zi Xing’s drawing on it and he went into the comic world. In order to get out of the comic world, he has to change Lu Zi Xing’s fate. He must prevent Lu Zi Xing from dying and Lu Zi Xing must say that “The world is great” in order for him to get back to his world. Pei En Cai and Gong Chen must also get together so that he can go back to his world.

Click here for my own review.

Sweet Combat 甜蜜暴击 (2018)

Cast: Lu Han as Ming Tian and Guan Xiaotong as Fang Yu, Ivy Shao as Song Xiao Mi, Li Meng Meng as Chen Ya Nan, Pei Tim as Sun Hao, Zhao Yue as Luo Guan Yan, Ding Cheng Xing as Fang Zhou, Tien Niu as Sun Hao’s mother, Zhao De Yin as Ya Nan’s father, Zhang Shuang Li as Fang Yu’s Grandfather

Episodes: 37

Recommendation: 7/10

Review:

Ming Tian’s father was a boxer and during one of his boxing competition, his competitor died after being punched by him. Ming Tian’s father feel guilty that he killed someone and started drinking everyday. Everybody think that Ming Tian’s father killed his competitor and criticised his family. They even said that Ming Tian’s father was a murderer. Ming Tian’s mother could not take the criticism anymore and decided to leave the family. Some time after Ming Tian’s mother left, Ming Tian’s father passed away, leaving Ming Tian with her little brother and little sister. He started working part time jobs to make ends meet and took the responsibility of taking care of his siblings. He then went to Zhengze University as they give out good scholarships and he will not have to worry about the fees needed to study university. However, he has no interest in fighting as he believes that fighting cannot solve anything due to the bad experience he had previously.

Fang Yu is a heiress of a company who is trained to be the successor of the company. However, she has no interest in the company. She prefers boxing as she is able to make every decision on the battle ground. She decided to go to Zhengze University to study as it is a martial arts school. At first, her grandfather did not agree to let her go to Zhengze University but her brother, Fang Zhou, managed to persuade him by asking the grandfather to let him go into the company instead. She then won many Mixed Martial Arts competitions. She was given the title of “Queen”.

To know how they met up (they first met each other before Ming Tian went into Zhengze University), what happened after they meet-up and more interesting insights in the drama, watch “Sweet Combat”. Just to let you know that this drama has a lot of up-and-downs and it is not as sweet as what the title said (that is what I think). But I am not going to give so much spoilers haha.

Click here for my own review.

Untouchable Lovers 凤囚凰 (2018)

Episodes: 52

Cast: Song Wei Long as Rong Zhi, Guan Xiaotong as Liu Chuyu, Zhu Xue and Liu Chuxiu

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

A Love So Beautiful 致我们单纯的小美好  (2017)

Cast: Shen Yue as Chen Xiaoxi and Hu Yitian as Jiang Chen

Episodes: 23

Recommendation: 9/10

Review: Creaming Soon

My review: I really like and enjoy this drama a lot. Chen Xiaoxi and Jiang Chen are so cute together hahaha. This drama is a little similar to “Rush to the Dead Summer” as it talks about school life and after school life but I personally like this show better as I find it less draggy and I like how this show’s couple is very cute. A boyfriend like Jiang Chen is probably many girls’ desire. Hahaha… This is definitely a highly recommended show by me so do watch it.

Boyhood 我们的少年时代  (2017)

Cast: Xue Zhi Qian as Tao Xi 陶西, Danson Tang as Bai Zhou 白舟, Li Xiao Lu as An Mi 安谧, Wang Jun Kai (王俊凯) as Wu Tong 邬童, Wang Yuan (王源) as Ban Xiao Song 班小松, Yi Yang Qian Xi as Yin Ke 尹柯, Song Zu Er as Sha Wan 沙婉, Zhang Zi Feng as Li Zi 栗梓, 李小胖 as Jiao Er 焦耳, 李俊濠 as Lu Tong 陆通

Episodes: 39

Recommendation: 9/10

My review: I knew this show through some recommendations online. I decided to watch it with my sister as my sister like Xue Zhiqian and I like Tfboys. I feel that the drama characters of Xue Zhiqian and Tfboys are specifically designed for them. I like how Tao Xi is a very funny and hilarious character and I wish that Tao Xi will be my teacher. That is probably just a wish that cannot come true hahaha. Anyway, I quite like this drama and I like it even more because my favourite singers are in it. It is definitely a nice youth and school drama to watch.

Click here for a longer review.

Rush to the Dead Summer 夏至未至 (2017)

Cast: Cheney Chen as Fu Xiaosi, Zheng Shuang as Li Xia, Bai Jingting as Lu ZhiAng

Episodes: 48

Recommendation: 6.5/10

Review: I will not be writing the review of this drama as I did not finish watching it. If you want the actual review, you can search it on the Internet as this is quite a popular show. Thank you for your kind understanding.

Click here for my own review.

The Fox’s Summer Season 1&2 狐狸的夏天  (2017)

Cast:

Episodes: 44 in total

Recommendation: 8/10 for Season 1, 7/10 for Season 2

Review: Creaming Soon

The Eternal Love 双世宠妃 (2017)

Cast: Liang Jie and Xing Zhaolin

Episodes: 24

Recommendation: 9/10

Review: Creaming Soon

 

Long for you 我与你的光年距离 (2017)

Cast:

Episodes: 21

Recommendation: 6/10

Review: Creaming Soon

  

I cannot hug you Season 1 无法拥抱的你 (2017)

Cast: Xing Zhao Lin, Zhang Yu Xi

Episodes: 32

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

 

Master Devil do not kiss me 1&2 恶魔少爷别吻我 (2017)

Episodes: 46 in total

Recommendation: 8/10

Review: Creaming Soon

 

I love my president though he is a psycho 总裁在上我在下 (2017)

Episodes: 10

Click here for the review.

The Big Boss 班长大人 (2017)

Cast: Eleanor Lee and Huang Jun Jie

Episodes:

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

 

The Starry Night The Starry Sea 那片星空那片海(2017)

Cast: Feng Shao Feng as Wu Ju Lan and Bea Hayden as Shen Luo

Episodes: 32

Review: Creaming Soon

Special Pretty Man 不一样的美男子 2 (2017)

Cast: Zhang Yunlong as Zhang Hao, Adi Kan Qing Zi as Xiao Jin, Cui Shaohan as Tian Xiaokai, Jiang Yuxi as Lu Xuehan, Andy Chen Yi as Lin Xiyuan, Xie Binbin as An Yifei, Fang Yilun as Ye Jiangfan, Huang Heli as Yang Lei

Episodes: 30

Recommendation: 8/10, 9/10 for fantasy

Review: Creaming Soon

Super Star Academy 超星星学园 (2016)

Cast: Xiao Zhan as Fang Tian Zhe, Wang Yu Wen as Cheng Zhi Er, Bai Shu as Wan Shi Cun, Wu Jia Cheng as Shen Hao, Peng Chu Yue as Li Ya Dang, Xu Xiao Lu as Huo Bei Bei, Gu Jia Cheng as Su Ge La Di, Guo Zi Fan as Zhou Dong, Hong Chen as Bai Bai, Zhao Lei as Mao Zi Jian, Chen Ze Xi as Fu Liwei, You You as Xiao Ai

Episodes: 30

Recommendation: 9/10

Click here for the review.

love o2o

Love O2O 微微一笑很倾城 (2016)

Cast: Yang Yang as Xiao Nai and Zheng Shuang as Bei Weiwei

Episodes: 30

Recommendation: 7.5/10

Click here for the review.

my little princess

My Little Princess 亲爱的公主病 (2016)

Cast: Mike D.Angelo as Jiang Nian Yu, Zhang Yu Xi as Lin Xing Chen, Kenji Chen as Zheng Chu Yao and Bebe Chang as Yu Yang Yang

Episodes: 16

Recommendation: 7/10

Review: Creaming Soon

Hot Girl 麻辣变形计 (2016)

Cast: Dilraba Dilmurat as Guan Xiao Di, Ma Ke as Liang Da Wei, Wang Yang as Cui Tian Qi, Liu Chan as Ju Liang, Shao Bing as Xiong Kuo Hai, Eliza as Liu Sha, Ai Xiao Di as Zhang Yan, Lou Jia Yue as Mary, Wang Lu as Qin Sheng

Episodes: 37

Recommendation: 7/10

Review:

Guan Xiao Di is very talented in almost every aspect and she is most talented at boxing.  As she has never lost in a competition before, she is known for being the “Undefeatable Goddess”.  As such, many people, including Liang Da Wei and Zhang Yan, wants to compete with her and defeat her.  As she was good at boxing, a body guard training center named L.H.S.D wants to recruit her. In order to “persuade” her to join L.H.S.D., Liu Sha, the trainer in L.H.S.D., asked her to compete with her and she defeated Guan Xiao Di. Not wanting to lose and wanting to have another round of fight, Guan Xiao Di decided to join the training center. Her childhood friend, Ju Liang, who liked her, and her friend, Cui Tian Qi, also followed her to the body guard training center. Her friend, Cui Tian Qi, is a very good at IT and she has a nickname called Pink Panther. Liang Da Wei also went into the same training center as he is the son of Xiong Kuo Hai. (Xiong Kuo Hai is the boss of L.H.S.D.) and he recommended Zhang Yan and Mary into the training center and that is how all of them get together in the training center.

Click here for my own review.

超少年密码  

Finding Soul 超少年密码 (2016)

Cast: Wang Junkai as Xia Changan, Wang Yuan as, Yi Yangqianxi as

Episodes: 25

Recommendation: 9/10

Review: Creaming Soon

Review: I watched this drama because of Tfboys. (creaming soon…)

My Amazing Boyfriend 我的奇妙男友 (2016)

Cast: Janice Wu and Kim Tae Hwan

Episodes: 28

Review: Creaming Soon

 

Whirlwind girl 旋风少女 (2015)

Cast: Hu Bingqing as Qi Baicao, Yang Yang as Ruo Bai, Chen Xiang as Fang Tinghao, Bai Jingting as Yu Chuyuan, Zhao Yuannuan as Fang Tingyi, Yang Tailang as Shen Bo, Leo Wu as Hu Yifeng, Tan Songyun as Fan Xiaoying, Li Ze as Wu Xiuda, Yu Haoyang as Wu Xiuqin, Yu Tinger as Qu Guangya, Jiang Yiyi as Kim Min-joo, Zhang Xueying as Li En-xiu, Jang Tae-hoon as Min Shenghao

Episodes: 32

Recommendation: 9/10

Click here for the review.

 

Boss and me 杉杉来吃饭 (2014)

Episodes: 33

Review: Creaming Soon

 

Buyiyangdemeinanzi/A different kind of pretty man 不一样的美男子1 (2014)

Cast: Zhang Han as Gao Yuan Shu 高远树, Emma Wu as Tong Yu Chen 童雨晨, Lu Chen as Li Yi 李伊, Ji Ya Wen as Yan Chao Chen 燕超尘, Zhang Yun Long as An Yi Fei 安逸飞, Fang Yi Lun as Ye Jiang Fan 叶江帆, Fan Shi Qi as He Xiao Qian 何小歉, Yi Yi Zi (易易紫) as Zhao Xiao Qi 赵小琪 (Xiao Qian’s manager)

Episodes: 20

Recommendation: 9/10

Click here for the review.

Romance in the Rain 情深深 雨蒙蒙 (2001)

Cast: Leo Ku as Shuhuan, Zhao Wei as Yiping

Episodes: 49

Click here for the review.